Kick-off för nätverket

Den 17 november 2016 hölls i Stockholm ett startmöte för nätverket Business & Bio- diversity Sweden. Intresset för startmötet var stort och 18 särskilt utvalda företag och branschorganisationer deltog och delade med sig av både utmaningar och framgångar. Det var tydligt att flera utmaningar i frågor som rör naturkapital är likartade oavsett bransch. Tiden är mogen för att bilda nätverket Business & Biodiversity Sweden och under 2017 är ambitionen att nätverket ska byggas upp till en stabil mötesplattform om cirka 25 deltagande företag.

För mer information kontakta josefin@enetjarnnatur.se