Hur kan infrastruktur anpassas för biologisk mångfald?

Ny infrastruktur är en essentiellt för samhällsutvecklingen och utgör en stor del av många företags affärer. Samtidigt ger den upphov till fragmentering av habitat och kanteffekter – några av de drivande faktorerna för förlust av biologisk mångfald.

B@B ordnade i veckan ett webinarium med infrastrukturexperten J-O Helldin som leder trafikverkets forskningsprogram TRIEKOL. Han lyfte exempel från sin forskning som illustrerade hur vägar och järnvägar minskar överlevnaden av många arter genom påkörningar och barriäreffekter som hindrar spridning för fortplaning och födosök,

Vi fick lära oss hur man som företag kan anpassa infrastrukturen för att gynna biologisk mångfald. Barriärer avhjälps i många fall effektivt med viltpassager som breda ekodukter eller anpassningar av existerande broar, tunnlar. Även fler och ekologiskt anpassade bullervallar skyddar mot kanteffekter som ljus och damm.

Infrastruktur är inte bara av ondo för biologisk mångfald. Vägkanter skapar livsmiljöer och spridningskorridorer åt ängsflora och pollinerande insekter. Över 200 rödlistade arter är knutna till infrastrukturens miljöer såsom vägar, industrimark och täkter. Dessa habitat kan förbättras ytterligare genom insatser som slåtter eller naturvårdsbränning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s