BLI MEDLEM

Vi vill gärna komma i kontakt med företag som är intresserade av att vara med och dela sina erfarenheter av att på olika sätt arbeta för att stärka naturkapital, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nätverket riktar sig till företag inom alla olika branscher.

Som medlemsföretag i Business & Biodiversity Sweden erbjuds ni tre fysiska nätverksträffar per år. Planering och lokalisering av nätverksträffarna görs med hänsyn till att medlemmar reser från olika delar av landet. Utöver de tre nätverksträffarna erbjuds ni som medlemmar även två webbinarier med olika teman samt erbjudande om att delta på ett studiebesök i syfte att visa goda exempel och inspirera. Nätverket kan även ge möjlighet att synas i internationella sammanhang genom att vi delar information och kunskap till våra systernätverk så som European Business and Biodiversity Campaign (EU kommissionen), Global Platform on Business and Biodiversity (UNEP), FIBS’ Business & Biodiversity program (Finlands nationella B@B- initiativ) och The Platform Biodiversity, Ecosystems & Economy (Nederländerna).

Är ni intresserade av att veta mer om nätverket? Ta kontakt med någon av oss!

Kontaktuppgifter:

Sara Carlsén, sara@businessandbiodiversity.se