OM B@B

Business@Biodiversity Sweden är ett branschöverskridande företagsnätverk med målet att biologisk mångfald, naturkapital och ekosystemtjänster ska bli en del av medlemsföretagens affärer. Nätverket är också en plattform för möten med beslutsfattare och för gemensam FoU.

Nätverket är ungt, har ett tiotal medlemmar och välkomnar gärna nya medlemmar. Medlemmarna är idag Boliden, Jämtkraft, LKAB, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Ragn-Sells, Specialfastigheter, Sveaskog, Svenska kraftnät, Swerock, Vattenfall och Svensk Kärnbränslehantering.

Samordnare för Business & Biodiversity är Ecogain. Vi för dialog med ”the Global Partnership for Business and Biodiversity” och sekretariatet för ”Convention on Biological Diversity”(CBD). Vi har även kontinuerliga samtal med EU-kommissionens Business@Biodiversity Platform. I flera europeiska länder har liknande nationella nätverk växt fram. Intresset för att koppla samman affärsutveckling med att förvalta naturkapitalet på ett hållbart sätt växer i snabb takt och flera intressanta initiativ och lösningar utvecklas parallellt världen över.