VAD ERBJUDER NÄTVERKET?

Som medlemsföretag i Business & Biodiversity Sweden erbjuds ni tre fysiska nätverksträffar per år. Planering och lokalisering av nätverksträffarna görs med hänsyn till att medlemmar reser från olika delar av landet. Utöver de tre nätverksträffarna erbjuds ni som medlemmar även två webbinarier med olika teman samt erbjudande om att delta på ett studiebesök i syfte att visa goda exempel och inspirera.

Varje nätverksträff kommer att följa detta upplägg:

  • Inledning med extern keynote speaker; en intressant och aktuell talare som sätter nätverkets frågor i ett större perspektiv och som utmanar och inspirerar medlemmarna att ta nya steg.
  • Samtal med och frågor till den externa föreläsaren, under ledning av en moderator från Enetjärn Natur.
  • Fördjupning i ett av nätverket önskat tema. Detta kan ibland göras med hjälp av en inbjuden expert eller genom att nätverkets medlemmar delar med sig av erfarenheter eller utmaningar. Ibland kan fördjupningstemat fokusera på en fråga som avhandlas i förtroende mellan medlemmarna under ramen ”Chatham House Rules”.
  • Delar av fördjupningstemat kan hållas i workshop-form med arbete i smågrupper.
  • Gemensam reflektion mellan nätverkets medlemmar om nätverksträffen och om önskemål för kommande träffar.
  • I anslutning till nätverksträffarna kommer det finnas möjlighet för de som vill stanna kvar (eller komma tidigt) att hålla egna möten med andra nätverksmedlemmar.

Nätverket kan även ge möjlighet att synas i internationella sammanhang genom att vi delar information och kunskap till våra systernätverk så som European Business and Biodiversity Campaign (EU kommissionen), Global Platform on Business and Biodi- versity (UNEP), FIBS’ Business & Biodiversity programme (Finlands nationella B@B- initiativ) och The Platform Biodiversity, Ecosystems & Economy (Nederländerna).