KOMMANDE AKTIVITETER

ARTERNA OCH RÖDLISTNINGEN

NÄTVERKSTRÄFF

13 Mars 2019

Vem bestämmer vilka arter som ska rödlistas och när natur är hotad? Vad innebär en rödlistad art på ditt verksamhetsområde och hur kan företag bli involverade i åtgärdsprogram?

Vi träffas på Artdatabanken i Uppsala och reder ut begreppen med experter från SLU.

UPPDATERING OM EKOLOGISK KOMPENSATION

WEBINARIUM

25 April 2019

Vår miljöjurist går igenom de yttranden som kommit in om ekologisk kompensation och spånar om hur ärendet ser ut att utvecklas nu när vi fått en ny regering.

GLOBALA MÅLEN OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING

NÄTVERKSTRÄFF

28 Maj 2019. Stockholm

FNs globala mål ritar en vägkarta för ett hållbart samhälle. Vi utforskar hur målen kan utgöra en plattform för styrning och hållbarhetsrapportering. Vi tar även ett särskilt grepp om delmål 15 – biologisk mångfald och ekosystem.

SKAPA ÄNGSMARK SOM GYNNAR POLLINATÖRER

STUDIEBESÖK

Augusti 2019, datum kommer inom kort. Stockholmsregionen. 

Pollinatörer och ängsmarkerna de lever på för en tynande tillvaro. Med små medel går det att återskapa ängsmark inom ert verksamhetsområde. Vi åker på studiebesök till en fin äng ihop med vår artexpert, som visar var pollinatörer trivs. Vi besöker även en anlagd ängsmark och hämtar inspiration och verktyg för att skapa artrika ängar.

ATT BYGGA EN BÄCK

WEBBINARIUM

16 Oktober 2019

Hålldammsbäcken i Skövde flyttades när Cementa skulle utvidga sitt kalkbrott. Istället för att gräva ett rakt dike har en porlande och meandrande bäck återskapats genom skogen. Vår kollega Cajsa berättar hur man gick från vision till färdig bäck.

FINANS OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

NÄTVERKSTRÄFF

November 2019. Stockholm

Finansmarknaden ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Enligt IFC 6 måste man visa att verksamheten inte bidrar till förlust av biologisk mångfald. Vi gästas av en av Sveriges ledande banker, som föreläser om det finansiella regelverket Equator Principles samt diskuterar riskminimering kopplat till biologisk mångfald.