B@B VISION OCH MÅL

Business@Biodiversity Sweden är ett branschöverskridande företagsnätverk med målet att biologisk mångfald, naturkapital och ekosystemtjänster ska bli en del av medlemsföretagens affärer. Nätverket är också en plattform för möten med beslutsfattare och för gemensam FoU.

Nätverket är ungt, har ett tiotal medlemmar och välkomnar gärna nya medlemmar. Medlemmarna är idag Boliden, Jämtkraft, LKAB, Mälarenergi, Ragn-Sells, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Sveaskog, Svenska kraftnät, Swerock, Svensk Kärnbränslehantering och Vattenfall.